het Mobiliteitscentrum Nijmegen

Welkom op het Mobiliteitscentrum Nijmegen

Mobiliteitscentrum Nijmegen is een virtueel platform van de stichting Mobiliteitscentrum Nijmegen. Door een combinatie van echt samenwerken en uitgekiende digitale tools besparen alle deelnemers veel tijd en geld.

MC Portal

Hier kunnen ondernemers, overheidsdiensten en onderwijsinstellingen elkaar snel vinden, om zaken te doen of elkaar aan te vullen qua diensten en mogelijkheden, waardoor de individuele bedrijfsslagkracht significant wordt vergroot!

Mobiliteits-blog

Mobiliteits-Blog

Middels de Mobiliteits-Blog kunnen leden met elkaar over verschillende onderwerpen van gedachten wisselen of vragen stellen c.q. beantwoorden.

Online Meeting / Webinar voor presentaties

Eens per maand wordt er een Online Meeting/ Webinar georganiseerd waarin leden om de beurt de kans krijgen, om middels een online presentatie van 15 minuten hun bedrijf, producten of speciale acties te presenteren.

Deelnemers van Mobiliteitscentrum zijn:

Deelnemers zijn leden van het Mobiliteitscentrum

  1. Bedrijven
  2. Uitzendbureaus, werving & selectiebureaus en outplacementbureaus
  3. Re-integratiebedrijven, gemeenten, sociale dienst, e.d.
  4. Scholen, ROC, opleidingsbedrijven, omscholingsbedrijven e.d.
  5. Centrum voor grensoverschrijdend opleiden en werken

Wat de voordelen zijn kunt u in onze presentatie zien. Deze kunt u hier downloaden.

Download hier de presentatie van het mobiliteitscentrum

De leden hebben medezeggenschap en bouwen actief mee aan het Mobiliteitscentrum

Door samen te werken ontstaan voordelen, kennis wordt gedeeld, initiatieven worden zichtbaar, de hele arbeidsmarkt en mogelijke opleidingen in de regio worden in beeld gebracht. Ieder lid heeft medezeggenschap en is medebouwer aan dit unieke platform. Dit Mobiliteitscentrum is voor iedereen! De bedoeling is om actief deel te nemen aan het MC dus meld je vandaag nog aan!

Leden van het MC die een nieuw lid werven krijgen 1 maand gratis contributie als bonus.